Privacyverklaring

GEHARO B.V. , gevestigd aan de Rijksweg 24 6996AC DREMPT, is verantwoordelijk voor de
verwerking  van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
GEHARO B.V.  (www.geharo.com)
Rijksweg 24
6996 AC DREMPT
TEL: 0313472707

Mevr. H.J. Rots is de verantwoordelijke persoon voor de gegevensbescherming. Zij is te
bereiken via verkoop@geharo.com  of tel: 0313472707.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geharo b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u goederen bij ons afneemt  en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die
wij verwerken.

-        Voor en achternaam contactpersoon
-        Bedrijfsnaam
-        Adresgegevens
-        Telefoonnummer
-        E-mailadres
-        IP-adres

Geharo b.v. verwerkt verder geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Geharo b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor bestellingen via onze website
- Om goederen bij u af te leveren en een factuur te kunnen verzenden
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig mocht zijn aangaande uw bestelling en  om
  u te informeren over  de afleveringsdatum  hiervan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Geharo b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Geharo b.v.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Geharo b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met in achtneming van de wettelijke
bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Geharo b.v. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens  aan derden  als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te  voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken , die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Dit kunt u doen via uw
account op onze website. Indien u al uw gegevens uit ons systeem wilt laten verwijderen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te  maken d.m.v. een e-mail aan verkoop@geharo.com of d.m.v. een brief per post.  Hierbij nemen wij wel de wettelijke bewaartermijn  in acht.

Geharo b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Geharo b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mevr. H.J. Rots.